W naszej pracy często spotykamy się ze zleceniami transportu wykonywanymi przez internet. Aby uniknąć nieporozumień, warto przeczytać poniższy artykuł. Dzięki temu zlecenia na transport maszyn na pewno nie będą przyczyną bezsennych nocy i niepotrzebnych nerwów.

Zanim dokonasz wyboru przewoźnika, dokładnie sprawdź kilka informacji. To zasada pierwsza. Przewoźnik rzetelny i uczciwy nie będzie miał nic do ukrycia przed tobą, a wręcz przeciwnie, będzie wykazywała się listami referencyjnymi, podziękowaniami od zadowolonych klientów, ale też dokumentami, uprawniającymi go do wykonywania przewozów i czyniących transport bezpiecznym, takimi jak polisy ubezpieczeniowe.

Zanim zlecisz transport maszyn przez Internet, sprawdź dokładnie dokumenty rejestrowe firmy przewoźnika a także polisę OCP. Zapoznaj się z treścią umowy transportowej, w której zawarte będą szczegóły wykonania usługi, takie jak choćby termin dostarczenia przesyłki. Zrezygnuj z firmy, która z jakiś powodów nie chce podpisać umowy, czy przedstawić dokumentów świadczących o jej wiarygodności, zasłaniając się na przykład tajemnicą firmową.

Zawsze, przy załadunki żądaj listu przewozowego, w którym zawarte będą dane nadawcy, odbiorcy i przewoźnika, a także dokładny opis przesyłki. To bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa, bo bez listu przewozowego twojej przesyłki nie obejmuje ubezpieczenie transportowe, dzięki czemu możesz później dochodzić rekompensaty, roszczeń czy odszkodowania. Pamiętaj, że ubezpieczenie transportowe nie będzie obowiązywało w przypadku, gdy zleciłeś transport osobie fizycznej lub firmie “krzak”.

Zanim zlecisz transport maszyn i urządzeń, dokładnie skontroluj i weryfikuje dokumenty firmowe przewoźnika. Sprawdź komentarze dotyczące firmy na stronach branżowych. Nie wybieraj usługobiorcy kierując się tylko kryterium ceny. Przesyłkę starannie przygotuj do transportu, zapakuj ją tak, by nie uległa uszkodzeniu, dokładnie wymierz i zmierz, co ułatwi nie tylko dokładne jej opisanie, ale też pozwoli przewoźnikowi dokładnie wyliczyć wartość usługi.

Za szkody powstałe w wyniku transportu najczęściej odpowiada przewoźnik. W przypadku wysokich kwot często trzeba skorzystać z odszkodowania OCP przewoźnika, ale często przewoźnik, aby nie stracić dobrej opinii i reputacji, sam naprawi spowodowane przez siebie straty, załatwiając spór w sposób polubowny. Czasem jednak rozwiązanie konfliktu bywa trudne, a stronom pozostaje do dyspozycji sąd i sprawy z powództwa cywilnego lub karnego. Trudno jednak uzyskać odszkodowanie od firmy czy osoby której wszystkich danych nie znamy, stąd tak ważne są kopie dokumentów, o których mówiliśmy wcześniej.

Stosując zasadę ograniczonego zaufania, spokojnie możesz szukać firm podejmujących się transportu przez Internet. Możesz stosować przeróżne kryteria, wybierając najbardziej wiarygodnego przewoźnika, o wysokiej jakości usłudze. Najlepiej też postawić na doświadczenie i specjalistyczny sprzęt, a także profesjonalizm załogi.

Przewóz załatwiany przez Internet