Na naszych lawetach często przewozimy różnego rodzaju koparki. Od tych najbardziej popularnych, czyli podsiębiernych po zdecydowanie rzadziej spotykane koparki chwytakowe. Ich różne gabaryty, zastosowania to temat rzeka, który warto chociaż pobieżnie poznać. Choćby dlatego, aby wiedzieć, jaki sprzęt budowlany właśnie przewozimy. Koparki służą do tworzenia wykopów oraz do przewożenia materiałów sypkich na niewielkie odległości.

Najczęściej spotykanym typem koparki są koparki podsiębierne, pracujące na poziomie dna wykopu.Koparki tego typu wymagają odpowiednio wyprofilowanego wjazdu na dno wykopu. Również załadunek materiału z łyżki na przyczepę ciężarówki. Koparka tego typu wykona również niewielki wykop z brzegu skarpy oraz płytkie wykopy liniowe, bez konieczności wjazdu na dno wykopu. Maszyny odbierające wykopany materiał najczęściej muszą również wjechać na dno wykopu i stanąć obok koparki. Koparka podsiębierna łatwo może stracić równowagę, osuwając się po skarpie, na dno wykopu lub po prostu – przewrócić.

Innym, dosyć często spotykanym typem tego rodzaju urządzeń są koparki zbierakowe. Ich przeznaczeniem są głębokie wykopy, wykorzystywana często w terenach podmokłych, wilgotnych i piaszczystych. Doskonale sprawdza się podczas pogłębiania, konserwacji i kopania rowów melioracyjnych i odwadniających, oraz innych prac hydrotechnicznych, podczas budowy kanałów żeglownych, pogłębiania koryt rzek, kanałów, do wykonywania obwałowań przeciwpowodziowych, a także do prac w kopalniach odkrywkowych. Mają bardzo szeroki zakres zastosowania, a ich pracę organizuje się sposób podobny do pracy koparki podsiębiernej.

Ostatnim typem koparek są koparki chwytakowe, przeznaczone do wykonywania szczególnie głębokich wykopów o ograniczonej powierzchni. Przydatne są szczególnie w pracy na nawodnionym terenie. Używa się ich do pracy pod wodą, co pozwala na wykorzystanie ich podczas prac związanych z wykonaniem przyczółków mostowych czy filarów mostów. Użyteczne podczas pogłębiania rzek, kanałów i kopania studni. Ich wąski zakres zastosowania powoduje, że nie są zbyt popularne.

Pracować na koparce może każdy, kto ukończył 18 lat, ukończył kurs operatora koparko – ładowarki, oraz posiada prawo jazdy kategorii B, głównie dlatego, że bez prawka trudno przejechać maszyną po drogach publicznych, a czasem zachodzi taka konieczność. Kandydat musi odbyć miesięczny staż praktyczny przy obsłudze maszyny, albo odbyć praktykę w czasie kursu. Musi również posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie, pozwalające mu na podjęcie pracy w tym zawodzie. Pracuje na budowach, inwestycjach drogowych i budowlanych i w składach materiałów sypkich przy przeładunku. Operator musi być odpowiedzialny, spostrzegawczy i odpowiednio oceniający ryzyko i zagrożenia występujące w jego pracy.

Wszystko o koparkach