Żeby zarabiać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie nie trzeba kończyć studiów i dwóch fakultetów. Wystarczy mieć przynajmniej 18 lat, być zdrowym i zdobyć uprawnienia operatora koparki, ładowarki czy koparko-ładowarki.

Na budowach używane są różne rodzaje koparek:

 • koparka przedsiębierna – podczas pracy musi znajdować się na dnie wykopu,
 • koparka podsiębierna – nie zjeżdża do dna wykopu, ponieważ może pracować poniżej terenu, na którym się znajduje,
 • koparka zbierakowa – służy m.in. do wykonywania głębokich wykopów pod budynki, kanały żeglugowe, rowy melioracyjne,
 • koparka chwytakowa – jest używana podczas prac na gruntach nawodnionych – na przykład do pogłębiania koryt rzek i kanałów.

Koparki mogą mieć podwozie kołowe lub gąsienicowe. Są wyposażone w różny osprzęt – na przykład łyżki i dodatkowe ramiona. Poza tym koparki dzielą się na mechaniczne i hydrauliczne.

Często używane są koparki jednonaczyniowe, które wyposażone są w jedno naczynie czerpiąco-podające.

Kto może zostać operatorem koparki?

Operatorem koparkoładowarki mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają przynajmniej podstawowe wykształcenie.

Chętni powinni odbyć:

 • kurs operatora koparek jednonaczyniowych,
 • kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych,
 • kurs operatora koparko-ładowarki.

Kandydat na operatora powinien być zdrowy. Musi też przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

transport koparki na naczepie niskopodwoziowej

Operator koparki może pracować na budowach w różnych częściach kraju. Potrzebne maszyny przewożone są we wskazane miejsca przez firmy transportowe.

Kto chciałby pracować na koparce, ładowarce czy koparko-ładowarce teoretycznie nie musi posiadać prawa jazdy kategorii B. Jednak taki dokument może mu się bardzo przydać. Maszyny służące do robót ziemnych jeżdżą przecież nie tylko po terenie budowy, ale też przemieszczają się publicznymi drogami. Kandydat na operatora koparki musi się więc liczyć z tym, że będzie musiał przejechać maszyną po asfalcie kilka lub kilkanaście kilometrów. Na dłuższych trasach koparki, ładowarki i inne maszyny budowlane będą zapewne przewożone przez specjalistyczne firmy transportowe. Takie usługi świadczy m.in. PHU “Fast-Trans” w Poznaniu, której kierowcy posiadają uprawnienia UDT.

Klasy uprawnień – nowe zasady

Od 1 kwietnia 2017 roku zmianie uległ wykaz maszyn, do których obsługi wymagana jest książka operatora. W grupie maszyn, używanych do robót ziemnych obowiązują obecnie dwie klasy świadectw – klasa III i klasa I.

Przy wyborze szkolenia, warto zwrócić uwagę na klasę uprawnień, które są wymagane do obsługi danego urządzenia:

 • koparka jednonaczyniowa: III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn do 25 t masy całkowitej; I klasa uprawnień dotyczy obsługi wszystkich typów maszyn bez ograniczeń masy całkowitej,
 • koparkoładowarka – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • koparkospycharka – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • koparka wielonaczyniowa – I klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • koparki wielonaczyniowe łańcuchowe (koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów) – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • spycharki – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn o mocy silnika do 110 kW; I klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • ładowarki jednonaczyniowe – III klasa uprawnień dotyczy obsługi maszyn o masie całkowitej do 20 ton.

Ile trwa kurs na operatora koparki?

Ośrodki szkoleniowe mają w swojej ofercie zazwyczaj dwa typy kursów dla operatorów maszyn do robot ziemnych. Wersja podstawowa dotyczy obsługi tylko koparkoładowarek, zaś wersja rozszerzona obejmuje naukę operowania koparko-ładowarką, koparką i ładowarką. Decydując się na drugą opcję, klient odbywa kurs podstawowy oraz bierze udział w dodatkowych zajęciach teoretycznych i praktycznych w wybranych przez siebie kierunkach.

koparka przy wyburzeniu

Podczas kursu na operatora koparki odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

W każdym przypadku przyszły operator maszyny budowlanej musi wziąć udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Pierwsze z nich trwają łącznie 52 godziny. Jeśli kursant zdecydował się na wariant rozszerzony, musi dodatkowo uczestniczyć w zajęciach dotyczących maszyn, do których obsługi też chce zdobyć uprawnienia.

Na udział w zajęciach praktycznych przyszli operatorzy koparek, ładowarek lub koparko ładowarek muszą poświęcić więcej czasu. Lekcje jazdy i obsługi trwają łącznie 82 godziny i mogą odbywać się w kilkuosobowych grupach. Kto wybierze wariant rozszerzony, będzie miał do “wyjeżdżenia” więcej godzin.

Jak wygląda kurs na operatora koparki?

Aby uzyskać uprawnienia na koparkę, ładowarkę lub koparko-ładowarkę kursant będzie musiał zdobyć wiedzę z zakresu: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz użytkowanie, budowa, technologia i obsługa maszyn roboczych.

Po zakończeniu wszystkich zajęć kursanci muszą zdać egzamin państwowy najpierw z części praktycznej, następnie – teoretycznej. Jeśli im się to uda, otrzymają świadectwo ukończenia kursu oraz uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora i odpowiedni wpis w książce operatora.

Ile kosztuje kurs na operatora koparki?

Kurs podstawowy kosztuje ponad 1 000 zł. Górną granicę trudno określić, bo ceny znacznie się różnią. Przykładowo w Gorzowie Wielkopolskim można odbyć szkolenie na jedną maszynę za 2 000 zł, zaś w Kielcach za 1 300 zł.

Warto zwrócić uwagę na to, co jest wliczone w cenę. Czasami oferta wydaje się tańsza, ale tylko dlatego, że klient musi dodatkowo zapłacić za badania lekarskie, egzamin, świadectwo i książkę operatora.

plac budowy z koparkami

Operator koparki bez problemu znajdzie pracę na mniejszych i większych placach budowy.

Pieniądze jednak warto zainwestować, ponieważ szkolenie można odbyć popołudniami lub w weekendy, a po jego zakończeniu i zaliczeniu egzaminu, można podjąć dobrze płatną pracę. Operator koparki, ładowarki czy koparko-ładowarki zarabia około 20 zł za godzinę. Miesięczna pensja operatora maszyn budowlanych wynosi nawet kilka tysięcy złotych na rękę. A kto by nie chciał dostawać 5 czy 6 tys. zł wypłaty za cztery tygodnie pracy?

Uprawnienia operatora koparki – jak je zdobyć?