Transport maszyn budowlanych to operacja dość skomplikowana logistycznie. Głównie przez wzgląd na ponadgabarytowe rozmiary maszyn, konieczność montażu i demontażu, a także czas, który tutaj gra kluczową rolę, ze względu na koszty ponoszone w związku z przestojem maszyny. Wybór transportu maszyny jest uwarunkowany rodzajem konstrukcji układu jezdnego maszyny, ale też masą i gabarytami urządzenia. Transport maszyny nie zawsze jest możliwy przy użyciu własnego napędu, a względy ekonomiczne i czas przewozu maszyny na miejsce docelowe odgrywa kluczową rolę.

Transport drogowy i kolejowy

Do transportu maszyn budowlanych najczęściej stosuje się transport drogowy lub kolejowy. Jednak to transport drogowy cieszy się największą popularnością. Łatwiej go zaplanować, przygotować pod kątem czasu i możliwości przygotowania, a również przebiega szybciej i tym samym, szybciej można maszynę przygotować do rozruchu w nowym miejscu. Prawidłowo zaplanowane i wykonane czynności związane z demontażem maszyny i jej dokładnym zabezpieczeniem podczas drogi, przed przesuwaniem, przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych pozwalają zdecydowanie skrócić czas unieruchomienia maszyny.

Transport drogowy ma przewagę

Transport drogowy ma tę przewagę, że niezależnie od rodzaju dróg, po jakich prowadzi, szybko dowozi się maszynę do celu. Nie ma tu znaczenia, czy do celu wiedzie droga asfaltowa, bita czy polna. To zdecydowana przewaga nad transportem kolejowym, gdzie transport uzależniony jest od położenia torów.

Maszyny można transportować nie tylko załadowane na specjalna platformę samochodu ciężarowego, ale też można ją holować za samochodem lub ciągnikiem, przy prędkości nieprzekraczającej 40 km/h, na sztywnym holu. Maszyny można również transportować przy pomocy napędu własnego, o czym dalej, oraz przewozić na specjalnej platformie pojazdu ciężarowego lub naczepie niskopodwoziowej.

Przygotowanie się do zrealizowania zlecenia

Do zlecenia na transport maszyny budowlanej, zwłaszcza o ponadnormatywnych gabarytach, trzeba się odpowiednio przygotować. To niełatwa, skomplikowana logistycznie operacja, której nie może ograniczać ani wyobraźnia, a tylko sprzęt oraz przeszkody w infrastrukturze drogowej. Przewoźnik, podejmując się zlecenia, musi poznać dokładne wymiary ładunku, dobierając wówczas odpowiedni sprzęt do przewozu, wytyczając również optymalną trasę, pozbawioną w miarę możliwości przeszkód, takich jak miniaturowe ronda, wiadukty, betonowe znaki, wysokie krawężniki, które utrudniają proces transportu i podnoszą jego koszty.

 

Transport maszyn o napędzie własnym

 

Istnieje również możliwość transportu maszyn o napędzie własnym, o ile posiada ona podwozie samochodowe lub podwozie kołowe, umożliwiające rozwijanie prędkości do co najmniej 40 km na godzinę.Maszyny, których prędkość nie przekracza 25 kilometrów na godzinę mogą samodzielnie pokonać do 35 kilometrów, maszyny na gąsienicach mogą za pomocą napędu własnego przemieszczać się na odległość maksymalnie dwóch kilometrów, co znacznie ogranicza ich możliwości samodzielnego przemieszczania się.

 

Jak wygląda realizacja zlecenia przez przewoźnika?

 

Sprawdza się stan i rodzaj nawierzchni, szerokość poszczególnych odcinków trasy. Ustala miejsca problematyczne. Ustala liczbę podjazdów, zjazdów, wiaduktów, łuki na drodze, a nawet kąt nachylenia powierzchni jezdni do poziomu gruntu. cała trasa jest dokładnie analizowana, a wszelkie ewentualne problemy są natychmiast rozwiązywane, lub planuje się opcje alternatywne. Transport maszyn budowlanych odbywa się z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym, ale też powinno się zachowywać tu zdrowy rozsądek i nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu.

Transport maszyn budowlanych czyli operacja do bólu zaplanowana