W wielu sytuacjach przewóz towarów okazuje się kosztownym i wymagającym przedsięwzięciem. Sposobem na ograniczenie czasu i wydatków może być zaangażowanie kilku gałęzi transportu.

Co to jest transport kombinowany?

Transport kombinowany to przewóz towarów, w którym wykorzystywana jest większa ilość gałęzi transportowych. Aktywny udział na początkowym i końcowym odcinku trasy bierze jednostka transportowa, którą może być na przykład:

 • samochód ciężarowy
 • nadwozie wymienne
 • kontener
 • przyczepa

Pozostała część trasy realizowana jest natomiast za pośrednictwem innej formy transportu, na przykład:

 • kolejowego
 • morskiego
 • wodnego-śródlądowego

W założeniach transport kombinowany może się przyczynić do zwiększenia sprawności przewozu towarów, a jednocześnie ograniczenia czasu i kosztów całej realizacji. Wpływa również na ochronę środowiska, zmniejszając ilość emisji spalin dzięki ograniczeniu udziału transportu drogowego.

Rodzaje transportu kombinowanego

Wyróżnić można kilka typów transportu kombinowanego. W transporcie tradycyjnym udział bierze wielu operatorów. W transporcie multimodalnym przewóz odbywa się na podstawie jednej umowy, ale wykonywany jest przez jednostki z różnych gałęzi transportu. Transport bimodalny polega na wykorzystaniu drogowego i kolejowego środka transportu, nie wymagając przy tym przeładowywania towaru. Transport intermodalny obejmuje zastosowanie pojedynczej jednostki ładunkowej na całej trasie transportu, ale przy wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaju transportu. Przy zmianie formy transportu również nie dochodzi do przeładunku towaru.

Funkcjonalność transportu kombinowanego

Największy wpływ na efektywność łańcucha transportu kombinowanego wpływ ma funkcjonalność, przepustowość oraz zakres usług terminali. Są to punkty przeładunku towaru, których lokalizacja musi zapewniać pojazdom samochodowym bezpośredni wjazd i wyjazd. Stanowiska te powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od terenów rekreacyjnych oraz mieszkalnych. Terminale drogowo-kolejowe podzielić można ze względu na:

 • dostępność
 • przeznaczenie
 • rozmieszczenie w łańcuch transportowym
 • system przeładunku

Podstawowe wyposażenie terminali obejmuje urządzenia kołowe, a także odpowiednią ilość suwnic (zależną od długości torów przeładunkowych). Aby maksymalnie skrócić czas niezbędny do realizacji przeładunku, praca w terminalu musi być odpowiednio zorganizowana. Do intensywności przyjazdu pojazdów na stanowiska dostosowany musi być także rozkład jazdy pociągów.

Zalety transportu kombinowanego

Odpowiednia organizacja kombinowanego przewozu towarów ma szczególne znaczenie w przypadku transportu różnego rodzaju maszyn rolniczych i budowlanych – począwszy od wózków widłowych, aż po koparki. Transport kombinowany zapewnia wyjątkowo unowocześnioną technicznie ofertę, a także możliwość zrealizowania przewozu w systemie door-to-door lub just-in-time. Jest sposobem na zwiększenie elastyczności oraz punktualności przewozów, przy jednoczesnym ograniczeniu podatności na warunki atmosferyczne czy drogowe. Transport kombinowany daje szanse na lepsze wykorzystanie czasu kierowcy oraz poprawę warunków jego pracy. W ostateczności przyczynia się również do obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Nie wymaga od przedsiębiorcy uzyskiwania zezwoleń i licencji, a także ogranicza eksploatację pojazdów.

Transport kombinowany: czym jest i jakie ma zastosowanie?